Opleiding Leesspecialist ‘Begrijpend lezen 4.0’

(Start)datum
vrijdag 22 januari 2021 t/m vrijdag 04 juni 2021

Locatie
Meeting Plaza, Utrecht


Opleidingsdata

 • Vrijdag 22 januari 2021
 • Vrijdag 19 maart 2021
 • Vrijdag 4 juni 2021

Introductie

Begrijpend lezen is geen vak en geen leerlijn. Desondanks is begrijpend lezen het fundament onder vrijwel alle schoolse vaardigheden. Het doel is om leerlingen te helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden om teksten te begrijpen. Dit geldt zowel voor gesproken als geschreven teksten. Deze vaardigheden noemen we denkvaardigheden.
In de opleiding tot leesspecialist Begrijpend lezen 4.0 behandelen we de inhoud van het programma van de masterclass, maar gaan we op alle onderdelen verder de diepte in. We gaan dieper in op de relatie tussen technisch lezen en tekstbegrip, de rol van boeken in relatie tot leesplezier. We laten voorbeelden van ‘good practice’ zien, die u kunt gebruiken om collega’s binnen de eigen school mee te nemen in. Na de eerste en tweede opleidingsdag krijgt u de opdracht om een lesobservatie te verrichten bij een collega. De praktijkervaring en waarneming gebruiken we in de opleiding.

Doel

U kunt na het volgen van de opleiding op een leuke en zinvolle wijze invulling geven aan uw eigen ‘begrijpend leesles’ en u bent in staat om aan de hand van voorbeelden van good practice, collega’s binnen de eigen school mee te nemen in een kwaliteitsverbetering op het gebied van ‘begrijpend lezen’.

Globaal programma

Dag 1

 • Vaststellen essentie van ‘begrijpend lezen’ en ‘begrijpend luisteren’.
  * We gaan in op de vraag hoe begrip tot stand komt, welke factoren hier een rol bij spelen en wat dit betekent voor de aanpak in de klas.
 • Hogere en lagere orde denkvaardigheden
  * We behandelen aan de hand van verschillende teksten hoe kinderen met elkaar in gesprek gebracht kunnen worden over de inhoud van een tekst, welke denkvragen daarbij gesteld kunnen worden en welke uitwerking deze vragen hebben. We gaan in op de valkuilen en laten zien hoe de tekst centraal kan blijven staan.
  * We laten zien hoe lezen, luisteren kijken met elkaar samenhangen en hoe hogere denkvaardigheden worden gestimuleerd.
 • Gebruik van Nieuwsbegrip, Grip op Lezen en Leeslink
  * We laten zien hoe teksten en opdrachten uit deze methodes ingezet kunnen worden op een effectievere manier en vullen dit aan met voorbeelden zonder methode.
 • Kijken naar een begrijpend lees/luisterles
  * Met behulp van de kijkwijzer ‘Denkvaardig’ (Opleldingentaal, 2019) kijken we naar een begrijpend leesles. We leren welke vragen leerlingen uitdagen tot gesprek en aanzetten tot hogere orde denken. We bespreken de inzet van de kijkwijzer in de eigen school.

Aanvang 09.00 | Afsluiting 16.00

Dag 2

 • Toetsen en leesstrategieën
  * We gaan in op de wijze waarop tekstbegrip getoetst kan worden, zowel methode-afhankelijk als onafhankelijk en welke consequenties dit heeft voor de praktijk.
  * We bespreken toetsgegevens van de eigen school/groep en laten zien welke verklaringen hieraan ten grondslag kunnen liggen en welke interventies wel en niet wenselijk zijn.
 • Integratie van begrijpend lezen
  * We verkennen de mogelijkheden om ‘begrijpend lezen’ meer te verbinden aan andere taaldomeinen zoals spreken en luisteren en schrijven. We gaan in op de recente ontwikkeling dat technisch leesmethodes een leerlijn leesbevordering hebben en wat dit precies betekent.
  * We verkennen de mogelijkheid om begrijpend lezen te integreren bij de zaakvakken. Welke kansen bieden zaakvakken en welke niet.

Aanvang 09.00 | Afsluiting 16.00

Dag 3

  • Leesbevordering
   * Uit onderzoek lijkt te blijken dat leerlingen steeds minder lezen en minder plezier hebben in lezen. We laten zien dat leesplezier samenhangt met de kwaliteit van het aanbod en het gedrag van de leerkracht en hoe dit kan worden beïnvloed.
   * We geven een overzicht van actuele boeken en laten zien hoe leesplezier gestimuleerd wordt.
   * We oefenen samen hoe we teksten en boeken tot leven wekken, door gevarieerde werkvormen in te zetten, die niet alleen leiden tot meer leesplezier, maar ook tot beter begrip van teksten.

Aanvang 13.00 | Afsluiting 16.30

Kosten

€ 975,- p.p. (inclusief lunch en afsluitende borrel)

Aanmelden

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.