Opleidingen

Opleidingentaal biedt naast masterclasses en maattrajecten ook de opleiding Taalcoördinator PO en de specialistische opleiding ‘Begrijpend lezen 4.0’ aan.

Deze opleidingen worden aangeboden via het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO), maar kunnen ook via Opleidingentaal ‘incompany’ worden uitgevoerd. De modules worden dan afgestemd op de specifieke vraag van de school of scholen.

Wilt u meerdere leerkrachten trainen, of werkt u samen met andere scholen in een bestuur of samenwerkingsverband, dan adviseren wij u contact op te nemen over een maatwerktraject. De inhoud wordt dan in overleg samengesteld en afgestemd op de schoolspecieke situatie. De training wordt dan op locatie uitgevoerd en kan gekoppeld worden aan begeleiding in de eigen schoolpraktijk.

Taalcoördinator PO

Voor meer informatie over de opleiding taalcoördinator PO zie https://www.sbo.nl/onderwijs/opleiding-taalcoordinator/.

Specialist Begrijpend lezen 4.0

Voor meer informatie over de opleiding Begrijpend lezen 4.0 zie https://www.sbo.nl/onderwijs/specialist-begrijpend-lezen/

Schoolspecifiek vervolg op Begrijpend lezen 4.0

In vervolg op de opleiding Begrijpend Lezen 4.0 bieden de docenten ondersteuning bij de implementatie van onderwijs in ‘begrijpend lezen/luisteren’ in de eigen schoolpraktijk.

Om ‘lezen’ goed in het onderwijsprogramma te verankeren zijn verschillende aspecten van belang:

  • Een rijk en gevarieerd (actueel) aanbod van teksten/boeken (schoolbibliotheek)
  • Kennis bij leerkrachten van jeugdboeken en -literatuur
  • Inzicht bij leerkrachten in de verbinding tussen lezen, schrijven, en mondelinge taalvaardigheid en hoe die tot stand kan worden gebracht.
  • Leesbeleid waarin voorlezen, afstemming met de voorschool en deskundigheidsbevordering van leerkrachten is opgenomen.

Voorbeelden van activiteiten waarbij ondersteund wordt, zijn:

  1. Voorbereiding en uitvoering van een studiemiddag i.s.m. met de opgeleide leerkracht
  2. Ondersteuning van een werkgroep ‘begrijpend lezen/luisteren’ bij het opzetten en uitvoeren van een verandertraject en de vertaling van kennis en vaardigheden in schoolbeleid.
  3. Coaching van de werkgroepleden en de opgeleide leerkracht bij het uitvoeren van lesobservaties en geven van feedback aan collega-leerkrachten.
  4. Voorbereiding en begeleiding van werkbijeenkomsten met de onder-, midden- en bovenbouw, waarin het samen voorbereiden van activiteiten rondom een tekst centraal staat.

De docenten doen suggesties voor actuele, betekenisvolle teksten die ingezet kunnen worden voor tekstgericht werken en waarmee een beroep op hogere orde denkvaardigheden kan worden gedaan.

De kosten voor het facultatieve deel zijn o.a. afhankelijk van de schoolgrootte; het aantal leerkrachten en groepen. .

Het dagdeeltarief van een taalspecialist is € 495,-. Opleidingentaal maakt deel uit van Xperto BV. Omdat Xperto BV bij het CRKBO geregistreerd is als opleidingsinstituut, is scholing vrijgesteld van BTW (0% tarief).
Een intakegesprek waarin een maattraject opgesteld kan worden is altijd gratis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@opleidingentaal.nl


Opleidingen

  • Geen evenementen in deze categorie
  •