Opleidingen

Opleidingentaal biedt naast masterclasses en maattrajecten ook opleidingen aan voor leerkrachten die een leidende rol ambiëren op een deelgebied van het taalonderwijs. Naast de meer algemene post-hbo opleiding tot taalcoördinator biedt opleldingentaal daarom ook specialistische opleidingen aan die tot doel hebben om vanuit één of twee leerkrachten de inhoudelijke kennis binnen de school te vergroten door de zogenaamde ‘inktvlekwerking’.

Keuze voor deelname is vaak gebaseerd op achterblijvende resultaten op vooral het betreffende deelgebied van taal-/leesonderwijs.
Als niet de middelen of de tijd beschikbaar zijn om een maattraject met het hele team in te gaan, kan op deze manier van binnenuit een kwaliteitsimpuls aan het (taal-)leesonderwijs te geven door een gespecialiseerde leerkracht.

Het belangrijkste verschil met de opleiding tot taalcoördinator is dat de gespecialiseerde opleiding op één domein gericht is en de inhoud verder wordt verdiept. In de opleiding tot taalcoördinator worden alle taaldomeinen behandeld en wordt ervan uitgegaan dat de deelnemer vooral vanuit algemenere kennis van de taaldomeinen een coördinerende rol krijgt in het mede aansturen van het taalbeleid op de school.

In schooljaar 2019-2020 biedt Opleidingentaal een specialistische opleiding aan op het gebied van Begrijpend Lezen: Opleiding Leesspecialist Begrijpend Lezen 4.0. In cursusjaar 2020-2021 wordt de Opleiding Specialist Lezen en Spellen 4.0 aangeboden.


Opleidingen