Maattrajecten

Een maattraject heeft tot doel gedurende een langere periode (meestal een schooljaar) gezamenlijk een verandering in aanpak en leerkrachtgedrag tot stand te brengen, waardoor leerlingresultaten op het betreffende domein verbeteren. Opleidingentaal hanteert daarbij een brede opvatting van leerlingresultaten. Naast toetsresultaten vinden wij het belangrijk om ook de ontwikkeling van kinderen in beeld te brengen middels voor leerkrachten duidelijk hanteerbare en observatiepunten. In een maattraject staat de leerkracht centraal; zowel tijdens de scholing, maar ook tijdens de ondersteuning op de werkvloer.

Voor ieder maattraject geldt dat er kosteloos een intakegesprek plaatsvindt op de school met een van de opleiders van Opleidingentaal. In dit gesprek wordt de hulpvraag van de school verder verkend en uitgewerkt. Na het gesprek ontvangt u van Opleidingentaal een voorstel met activiteiten en begroting in tijd en kosten.


Onze Maattrajecten