‘Begrijpend lezen’, geen vak, maar denkvaardigheid!

(Start)datum
vrijdag 22 november 2019

Locatie
Meeting Plaza, Utrecht


Introductie

Begrijpend lezen is geen vak en geen leerlijn. Desondanks is begrijpend lezen het fundament onder vrijwel alle schoolse vaardigheden. Het doel is om leerlingen te helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden om teksten te begrijpen. Dit geldt zowel voor gesproken als geschreven teksten. Deze vaardigheden noemen we denkvaardigheden.
In de masterclass laten we zien welke denkvaardigheden een rol spelen bij het begrijpen van verschillende soorten teksten en hoe leerlingen op een effectievere manier geholpen kunnen worden. We gaan daarbij in op het gebruik van Nieuwsbegrip, Grip op Lezen en Leeslink, de zin en onzin van leesstrategieën, herhaald en verdiepend lezen en de overeenkomsten en verschillen daarvan met close reading, de rol van woordenschat, het gebruik van toetsen, en wat dit allemaal betekent voor de leerkracht. Aan het eind van de masterclass begrijpt u dat luisteren, kijken en lezen alles met elkaar te maken hebben en kunt u deze inzichten gebruiken om leerlingen op een effectieve manier te helpen bij het leren begrijpen van teksten.

Doel

Doel van deze masterclass is om u concrete handvatten te geven, waarmee u de volgende dag uw ‘begrijpend leesles’ op een leuke en effectievere manier in kunt vullen, zowel met als zonder ‘methode’.

Globaal programma

 • Vaststellen essentie van ‘begrijpend lezen’ en ‘begrijpend luisteren’.
  * We gaan in op de vraag hoe begrip tot stand komt, welke factoren hier een rol bij spelen en wat dit betekent voor de aanpak in de klas.
 • Hogere en lagere orde denkvaardigheden
  * We behandelen aan de hand van verschillende teksten hoe kinderen met elkaar in gesprek gebracht kunnen worden over de inhoud van een tekst, welke denkvragen daarbij gesteld kunnen worden en welke uitwerking deze vragen hebben. We gaan in op de valkuilen en laten zien hoe de tekst centraal kan blijven staan.
  * Stimuleren van denkvaardigheden middels begrijpend lezen, luisteren, kijken.
 • Gebruik van Nieuwsbegrip, Grip op Lezen en Leeslink
  * We laten zien hoe teksten en opdrachten uit deze methodes ingezet kunnen worden op een effectievere manier en vullen dit aan met voorbeelden zonder methode.
 • Toetsen en leesstrategieën
  * We gaan in op de wijze waarop tekstbegrip getoetst kan worden, zowel methode-afhankelijk als onafhankelijk en welke consequenties dit heeft voor de praktijk.
 • Integratie van begrijpend lezen
  * We verkennen de mogelijkheden om ‘begrijpend lezen’ meer te verbinden aan andere taaldomeinen zoals spreken en luisteren en schrijven en wat integratie bij o.a. wereldoriëntatie voor mogelijkheden biedt.

Aanvang 09.30 | Afsluiting 16.00

Kosten

€ 375,- p.p. (inclusief lunch en afsluitende borrel)

Deelnemers aan deze Masterclass die zich daarna inschrijven op de Opleiding Leesspecialist krijgen een korting van € 200,- op deze opleiding.

Aanmelden

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.