Schrijvertjes in de dop

Introductie

Het schrijven van teksten (stellen) is een van de moeilijkst te leren vaardigheden binnen het taalonderwijs. Het is opmerkelijk dat kinderen juist bij deze moeilijke vaardigheid vaak weinig ondersteuning krijgen binnen het taalonderwijs. Het schrijven van teksten is op veel scholen een ondergeschoven kindje en dat terwijl goed schriftelijk kunnen communiceren behoort tot de 21ste eeuwse vaardigheden.
In de aanpak van Opleidingentaal worden kinderen gezien als ‘schrijvertjes in de dop’. Door deze ‘leerlingschrijvers’ interessante en functionele schrijfopdrachten te geven, wordt hun schrijfvaardigheid verder ontwikkeld en ervaren de kinderen dat schrijven niet altijd eenvoudig is, maar dat het ook superleuk is om teksten voor het ‘echie’ te schrijven.

Wilt u op uw school het ondergeschoven kindje laten uitgroeien tot de oogappel van uw taalonderwijs? Neem dan contact op met Opleidingentaal voor een kosteloos verkennend gesprek.

Doel

Het maattraject heeft tot doel om leerkrachten te helpen kinderen te ondersteunen bij het schrijven van verschillende tekstgenres, zowel met als zonder methode, van groep 1 tot en met 8.
Op schoolniveau is het doel om het aanbod en de didactiek voor het schrijven van teksten te optimaliseren, het schrijven van teksten meer in samenhang met andere taaldomeinen aan te bieden of te koppelen aan het thema’s of projecten.

Maattraject

A. Scholingsbijeenkomst(en) op locatie: 2 – 4 dagdelen *

 • Wat maakt schrijven van teksten zo moeilijk? Wat vraagt het schrijven van teksten in het algemeen en van schrijvertjes in de dop in het bijzonder?
 • Schrijfdidactiek:
  • We bespreken het vijffasenmodel voor het schrijven van teksten, een beproefd didactisch model voor het onderwijs in het schrijven van teksten
  • We laten het belang zien van een goede context en daarbinnen van het geven van input: immers zonder input geen output, zonder impressie geen expressie
  • We bespreken de criteria waar een goede schrijfopdracht aan moet voldoen
  • We bespreken het belang van het leren schrijven van verschillende tekstgenres en geven voorbeelden van daaraan gekoppelde schrijftaken
  • We gaan in op het beoordelen van teksten, het geven van helpende feedback en feedforward en het inzetten van peerresponse
 • Samenhang mondelinge taalvaardigheid:
  • We laten zien dat de schriftelijke taalvaardigheid sterk leunt op de mondelinge taalvaardigheid en hoe wij als leerkrachten daar gebruik van kunnen maken bij het ondersteunen van kinderen bij het schrijven van teksten.
 • Samenhang begrijpend lezen en schrijven:
  • We laten zien hoe het lezen van teksten met begrip en het schrijven van teksten elkaar kunnen versterken
 • Praktijkvoorbeelden:
  • We laten praktijkvoorbeelden en leerlingteksten zien van scholen die deelgenomen hebben aan een schrijfproject dat we begeleid hebben
  • We laten voorbeelden zien van verschillende vormen om teksten functioneel in te zetten en/of te publiceren
 • ICT:
  • We verkennen de mogelijke inzet van ICT en apps bij het schrijven van teksten volgens het vijffasenmodel

B. Begeleiding leerkrachten op locatie: 1 – 4 dagdelen per bouw *

 • Leerkrachten worden ondersteund bij het voorbereiden en geven van lessen gericht op leren schrijven van teksten. Afhankelijk van wensen van de school wordt ingestoken op het pimpen van de schrijfopdrachten in de eigen taalmethode, het koppelen van begrijpend lezen aan het begrijpelijk schrijven, of het schrijven van teksten binnen betekenisvolle thema’s of projecten.

C. Lesobservaties een feedbackgesprek(ken): 2 – 6 dagdelen *

 • Iedere leerkracht met groepsverantwoordelijkheid wordt één keer bezocht door de taalspecialisten van Opleidingentaal, i.s.m. met een teamlid (IB-er, lid taalwerkgroep of taalcoördinator). Individueel of per bouw wordt teruggekoppeld. Het doel van deze bezoeken is het meekijken en meedenken met de leerkrachten bij het geven van schrijfonderwijs en de wijze waarop ze ‘schrijvertjes in de dop’ kunnen ondersteunen.

D. Afsluitende teamvergadering: 1 dagdeel *

 • Aan het einde van het maattraject vindt een teamvergadering plaats, waarin in afstemming met de school specifieke onderwerpen verder verdiept worden, en waarin schoolspecifieke afspraken over de werkwijze op een kwaliteitskaart worden vastgelegd. De kwaliteitskaart wordt ingezet kan voor het borgen van de opbrengsten van het schrijftraject.

* Maattrajecten worden in overleg met de school opgesteld. Duur, omvang en invulling zijn afhankelijk van de omvang van de school (aantal leerkrachten en groepen) en de schoolspecifieke vraag. Genoemde dagdelen geven een indicatie van de tijdsinvestering door de school.

Het dagdeeltarief van een taalspecialist is € 475,- . Opleidingentaal, maakt deel uit van Xperto BV. Omdat Xperto BV bij het CRKBO geregistreerd is als opleidingsinstituut, is scholing vrijgesteld van BTW (0% tarief).
Een intakegesprek waarin een maattraject opgesteld kan worden is altijd gratis.