Voortgezet technisch lezen met/ zonder methode

(Start)datum
woensdag 13 mei 2020

Locatie
Meeting Plaza, Utrecht


Introductie

De meeste scholen gebruiken een methode voor voortgezet technisch lezen. Deze methodes worden in het algemeen vrij nauwgezet gevolgd, zowel qua instructie als qua organisatie. Op dit moment zien we in toenemende mate dat scholen zaken gaan aanpassen in hun methode. Soms omdat de lessen niet bijdragen aan het bevorderen van het leesplezier, soms omdat de differentiatievorm die de methode voorschrijft leidt tot veel zelfstandig werken voor de betere lezers, soms omdat de leesinstructies niet of nauwelijks aansluiten bij de rest van de les, soms ook omdat de oefeningen uit de werkboekjes niet bijdragen aan vergroting van de leesvaardigheid.
Momenteel verschijnen er enkele nieuwe methodes voor technisch lezen. Een goed moment om stil te staan bij vragen als:  Wat is de essentie van technisch lezen? Wat betekent dit voor het onderwijs in voortgezet technisch lezen (VTL)? Wat is de rol van mij als leerkracht? Wat is de meerwaarde van een methode voor VTL. Wanneer is deze effectief en efficiënt?

Doel van deze training

Doel van deze Masterclass om de kennis met betrekking tot de didactiek van het technisch lezen te actualiseren, te verdiepen en te verbreden. Dit stelt de deelnemers beter in staat om kritisch te kijken naar de huidige methode voor VTL en/of naar de nieuwe methodes die onlangs op de markt zijn gebracht, om op grond daarvan keuzes te maken die het meest bijdragen aan de ontwikkeling van de leesvaardigheid van kinderen.

Het programma ziet er globaal als volgt uit:

Ochtend: Praktijktheorie en verkenning van (recente) inzichten:

 • Essentie van het technisch leesonderwijs
 • Verkennen van het LᶟE²F¹ model.
 • Visies op het technisch leesonderwijs
 • Inhoud van het technisch leesonderwijs (leestechniek, lezen op toon, leesplezier)
 • Evidence based onderwijs in technisch lezen
 • Omgaan met verschillen bij technisch lezen
 • Het toetsen van de technische leesvaardigheid
 • Redzaamheidslezen in plaats van racelezen
 • Kwalitatieve observaties en leesgesprekken als aanvulling op de leestoetsen.

Middag:  Voorbeelden van effectieve aanpak en vertaling naar de eigen  klassenpraktijk

 • Verkenning van de inhoud van veel gebruikte en/of nieuwe methodes voor VTL (Estafette 2 en 3, Flits, Karakter, Station Zuid)
 • Welke activiteiten leveren een bijdrage aan de leesvaardigheid? Welke niet of minder?
 • Hoeveel instructie is er nodig voor technisch lezen?
 • Voor- en nadelen van een leerlijn leesplezier in methodes
 • Hoe gaan de methodes om met verschillen: op papier en in de praktijk
 • Werken met een methode voor VTL. Hoe ziet dat er uit?
 • Hoe ziet onze ideale aanpak voor VTL er uit? Hoe kan ik/ hoe kunnen wij dat realiseren?

Aanvang 09.30 | Afsluiting 16.00

Kosten

€ 375,- p.p. (inclusief lunch en afsluitende borrel)

Aanmelden

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.