School – taal – woorden : woordenschat!

(Start)datum
woensdag 02 oktober 2019

Locatie
Meeting Plaza, Utrecht


Introductie

Op school leren leerlingen taal; ze leren lezen en schrijven, en bij alles gebruiken ze woorden. In gesproken en geschreven taal, op school en daarbuiten. De taal op school is anders dan thuis. De juf of meester gebruikt andere woorden dan papa of mama. Woorden in een taal die leerlingen nodig hebben om te leren. Typische schooltaal. Daarnaast komen er iedere dag heel veel nieuwe onbekende woorden voorbij. Sommige zijn belangrijk en komen vaker terug, andere weer niet. En sommige woorden kent de een al wel en de ander niet.

In deze masterclass gaan we in op de rol van de leerkracht en hoe leerlingen zelf betrokken kunnen worden bij het uitbreiden van hun woordenschat op school.

Doel

U leert hoe u leerlingen een actieve rol kunt geven bij het uitbreiden van hun woordenschat en wat u vanaf morgen zelf (anders) kunt doen om leerlingen hierbij te helpen.

Globaal programma

Kenmerken van een effectieve woordenschatdidactiek

  • We stellen vast dat woordenschat geen leerlijn is, en dat er meer nodig is dan een woordmuur om leerlingen te helpen. We gaan in op de kenmerken van expliciete woordenschatdidactiek en impliciete woordenschatdidactiek, waaronder het gebruik van informele woordleerstrategieën.

Schooltaalwoorden

  • We behandelen aan de hand van beeldmateriaal het verschil tussen alledaagse taal en schooltaal en gaan in op de vraag hoe complexer taalgebruik bijdraagt aan de uitbreiding van de woordenschat. We laten voorbeelden zien uit de praktijk en gaan in op de meest voorkomende valkuilen.
  • We laten zien hoe belangrijk het is om doelwoorden voor woordenschat in te bedden in goede, betekenisvolle en ondersteunende contexten. Binnen deze contexten zoomen we in op het selecteren van relevante doelwoorden voor de uitbreiding van de woordenschat.

Woorden verzamelen en gebruiken

We gaan in op verschillende manieren om woorden te verzamelen, selecteren en aan te bieden. We laten zien hoe woordclusters gemaakt en gebruikt kunnen worden, welke rol de leerling en welke rol de leerkracht heeft, hoe omgegaan kan worden met verschillen tussen leerlingen en op welke manieren de aangeboden woorden geconsolideerd kunnen worden en hoe woordmuren van groep 1 tot en met 8 functioneel kunnen zijn.

Aanvang 09.30 | Afsluiting 16.00

Kosten

€ 375,- p.p. (inclusief lunch)

Aanmelden

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.