Samen op taalpad : 2-daagse voor directie en taalcoördinator / IB

(Start)datum
vrijdag 27 maart 2020 - zaterdag 28 maart 2020

Locatie
Op een bijzondere locatie midden in het land


Introductie

Goed taalbeleid ligt ten grondslag aan goed taalonderwijs. Taalbeleid is geen papieren tijger, maar een visie op samenwerking en uitvoering binnen het team, gevoed en gedragen door taalcoördinator, directie. Daarom gaan we twee dagen samen op taalpad. We zetten elkaar aan tot nadenken en voeden het gesprek om tot nieuwe inzichten te komen en tot aanscherping van het taalbeleid op uw school. We gebruiken hiervoor een bijzondere omgeving en gaan letterlijk met elkaar naar buiten. We gebruiken de inhoud van het eigen school- en jaarplan en helpen om keuzes te maken en prioriteiten te stellen. We laten zien hoe de verschillende taaldomeinen samenhangen, welke meer en minder aandacht behoeven op basis van de eigen schoolkenmerken en wat dit betekent voor de organisatie in de klas en op school.
Inschrijving kan alleen per tweetal per school.

Doel

U krijgt concrete handvatten voor verbetering van het taalonderwijs op uw school, op basis van uw eigen schoolgegevens. Hiermee komt u in twee dagen tot realistische en haalbare voorstellen die u mee terug neemt naar uw school. U kunt interventies kiezen die aantoonbaar bijdragen aan verbetering van het taalonderwijs. U maakt geen papieren plan, maar ontwikkelt een heldere visie.

Globaal programma

Dag 1 (vrijdag)

Dagprogramma

 • Kennismaking en verkenning in binnen- en buitenlucht
  * Wat is taalbeleid (niet)?
  * Kenmerken van effectieve interventies in taalonderwijs
  * Hoe kijken we naar taalbeleid?
  > Met de taalbril op naar buiten en naar binnen
  > Wat leren van de wereld om ons heen?
  > Wat betekent dat voor ons taalonderwijs op school?
 • Taalonderwijs op school
  * Welke methodes gebruiken we en hoe doen we dat?
  * Hoe sturen we op resultaten en interventies bij:
  > Begrijpend leesonderwijs
  > Spelling
  > Technisch lezen
  > Schrijven
  * Hoe verbinden we de verschillende domeinen?
  > Aandacht voor mondelinge taalvaardigheid
  * Wat is de rol van de directeur, de taalcoördinator en de leerkracht?

Aanvang 09.30 | Afsluiting 16.00 (Diner tussen 18.00 en 19.30)

Avondprogramma

 • Evaluatie en reflectie
  * Alternatieve puzzeltocht met taalopdrachten
  * Uitreiking van de taalbokaal

Aanvang 19.30 | Afsluiting 21.00

Dag 2 (zaterdag)

Dagprogramma

 • Taalbeleid naar de praktijk
  * Uitwerking van de ideeën in voorstellen voor het team
  * Concrete werkvormen om beleid mee vorm te geven
  * Stellen van prioriteiten op basis van de eigen schoolpraktijk.
 • Toelichting en bespreking
  * Feedback op de voornemens
 • Sprankelende afsluiting

Aanvang 09.30 | Afsluiting 16.00

Kosten

€ 1.250,- p.p. (inclusief lunch (2x), ontbijt, diner, afsluitende borrel en overnachting op basis van 1 persoonskamer)
Minimum aantal deelnemers 12.

Let op: Inschrijving kan alleen per tweetal per school, waarvan minimaal 1 deelnemer namens of vanuit de directie/ het MT deelneemt

Aanmelden

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.