Spelling op de helling

woensdag 18 maart 2020 @ 14:3017:00 – Introductie De spellingvaardigheid van kinderen is in hoge mate afhankelijk van het aanbod dat zij hebben gekregen en de didactiek die daarbij gehanteerd is. Bekend is dat in veel spellingmethodes minder effectieve werkwijzen worden gehanteerd, zoals het werken met woordpakketten, het inzetten op het zelfstandig werken en het overschrijven van woorden in werkboekjes. Leerkrachten en […]


Samen op taalpad : 2-daagse voor directie en taalcoördinator / IB

vrijdag 27 maart 2020 t/m zaterdag 28 maart 2020 @ – Introductie Goed taalbeleid ligt ten grondslag aan goed taalonderwijs. Taalbeleid is geen papieren tijger, maar een visie op samenwerking en uitvoering binnen het team, gevoed en gedragen door taalcoördinator, directie. Daarom gaan we twee dagen samen op taalpad. We zetten elkaar aan tot nadenken en voeden het gesprek om tot nieuwe inzichten te komen en […]


Netwerkbijeenkomst Taalcoördinatoren

woensdag 08 april 2020 @ 15:3019:00 – Informatie volgt.


Voortgezet technisch lezen met/ zonder methode

woensdag 13 mei 2020 @ 14:0016:30 – Introductie De meeste scholen gebruiken een methode voor voortgezet technisch lezen. Deze methodes worden in het algemeen vrij nauwgezet gevolgd, zowel qua instructie als qua organisatie. Op dit moment zien we in toenemende mate dat scholen zaken gaan aanpassen in hun methode. Soms omdat de lessen niet bijdragen aan het bevorderen van het leesplezier, soms […]