Close Reading +

(Start)datum
woensdag 03 november 2021

Locatie
Meeting Plaza, Utrecht


Datum:
Woensdag 3 november 2021, 10.00-16.30 uur (inloop 09.30 uur).

Introductie

Veel scholen zijn op zoek naar een andere invulling van hun begrijpend leesonderwijs. Ze laten hun begrijpend leesmethode los, of wisselen lessen uit hun methode in voor een meer tekstgerichte benadering, vaak geïnspireerd op lesideeën uit Close Reading.
Close Reading blijkt een verfrissende aanpak, waarbij leerkrachten ervaren dat leerlingen gemotiveerd herhaald een complexe tekst lezen. Voor scholen die deze tekstgerichte aanpak vast willen houden en dit uit willen breiden naar een functioneel, betekenisvol, volwaardig én referentieniveaus dekkend aanbod, is de Masterclass Close Reading Plus ontwikkeld.

Doel

De Masterclass heeft tot doel leerkrachten in de groepen 1 tot en met 8 concrete handvatten te bieden om het tekstgericht werken middels bijvoorbeeld Close Reading, verder uit te bouwen tot een volwaardig aanbod voor het onderwijs in begrijpend lezen, luisteren en kijken.

Masterclass : hele dag (twee dagdelen)

Inhoud:

De essentie van Close Reading +:

  • Het belang van het inzetten op hoger orde denken (HOTS) bij tekstgericht lezen, luisteren en kijken
  • Afstemmen aantal lesmomenten op specifieke kenmerken van de te behandelen tekst
  • Andere vormen van tekstgericht lezen op basis van het leesdoel: oriënterend, globaal, intensief, herhaald/verdiepend, scannend en zoekend lezen.
  • Het versterken van de leesvaardigheid door de koppeling met het schrijven van teksten (Close Writing)
  • Tekstgericht lezen, luisteren en kijken binnen thematisch werken
  • Genredidactiek en tekstgericht werken
  • Een dekkend aanbod voor de referentieniveaus voor de groepen 1 tot en met 8

Facultatief: schoolspecifiek vervolg

Als vervolg op deze Masterclass biedt Opleidingentaal desgewenst ondersteuning bij de implementatie van Close Reading Plus in de eigen schoolpraktijk. Hiertoe kan een maattraject opgesteld worden.*

De Masterclass kan eventueel ook incompany gegeven worden.

Meer informatie? Stuur een mail naar info@opleidingentaal.nl

Docent
Tjalling Brouwer

Kosten
€395,- inclusief luxe lunch.

Locatie**
Aristo (Meeting Plaza), Utrecht.

** Indien door maatregelen m.b.t. Covid-19 de bijeenkomst niet fysiek kan plaatsvinden, zal de masterclass online worden uitgevoerd.

 

* Maattrajecten worden in overleg met de school opgesteld. Duur, omvang en invulling zijn afhankelijk van de omvang van de school (aantal leerkrachten en groepen) en de schoolspecifieke vraag.

Het dagdeeltarief van een taalspecialist is € 495,-. Opleidingentaal maakt deel uit van Xperto BV. Omdat Xperto BV bij het CRKBO geregistreerd is als opleidingsinstituut, is scholing vrijgesteld van BTW (0% tarief).
Een intakegesprek waarin een maattraject opgesteld kan worden is altijd gratis.

 

Aanmelden

€ 395,00